Föra Register Över Personuppgiftsbehandlingar

E-hälsomyndigheten ansvarar för ett antal register som apotek och vård behöver ha tillgång till för att bland annat kunna förskriva och expediera mscoree recept. Här kan du som är yrkesverksam inom vård, hälsa och omsorg läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Uppgifter får i allmänhet användas för forskning, statistik eller historiska ändamål, om samhällsintresset väger tyngre än risken för intrång i den personliga integriteten. Personnummer används också för säker inloggning till 1177.se där Patientens egen registrering av hälsodata sker. Personuppgifterna registreras och lämnas vidare till ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators, som publicerar ett europeiskt register över energimarknadsaktörer.

  • Från Facebook får vi användarens namn, offentliga profilbild och andra uppgifter som visas offentligt.
  • Med personuppgifter avses information som kan tillskrivas en viss person.
  • Den här personuppgiftsbehandlingen särregleras i lagen om belastningsregister på riksdagens webbplats.
  • Motiveringen till varför du ska använda läkemedlet räknas som en känslig personuppgift.
  • Dessutom används uppgifterna av underhållsservicen och för eventuella återtagningsåtgärder och andra garantiåtgärder.

Den här redigeraren är portalen för åtkomst till Windows-registret och den hjälper oss att utforska och göra ändringar i registret. Registret är den paraplyterm som används av olika databasfiler som finns i katalogen för Windows-installationen.

Forskargenererad Data

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor, se kontaktuppgifter sist i denna policy. Det innebär att vi inte lämnar ut personuppgifter eller kopior av dödsorsaksintygen till någon. Vi kan göra undantag för forskningsändamål, förutsatt att det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild. Vi använder uppgifterna från dödsorsaksintyget för att skapa dödsorsaksregistret, som ger underlag för den officiella statistiken om dödsorsaker i Sverige. Syftet med registret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens utveckling i landet. Data från registret används också för att beskriva befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.

Vanliga Frågor Om Lagring Av Personuppgifter

Landstingen och regionerna samarbetar via Biobank Sverige för att underlätta för forskning och utveckling. Personer som vårdats enligt lagen och vård av missbrukare finns i registret över tvångsvård enligt LVM.

Leave a Comment

Your email address will not be published.